Dotank AB har sedan 2009 arbetat med innovationsstöd.

Vi inkluderar användare i utveckling av produkter och tjänster och i regional utveckling.
Vi har vårt ursprung i värdeskapande baserat på den skandinaviska skogen och i designmetodik. Därför fokuserar vi nu på:

Produktutveckling, biobaserade produkter och förpackningar.
Utveckling av tjänster kopplade till natur och skog.
Kommersialisering av skogsbaserade material.
Retailkoncept, trä och biomaterial
Regional utveckling fokuserad på bioekonomi.

Vi hjälper dig gärna med projektinitiering, projektledning, teknisk och användarbaseread utveckling samt kommersialisering.
Lars och Iain


Producerad av webbyrån Noboxsolutions